"Educaţia nu este o pregătire pentru viaţă, ci însăşi viaţa."

                                                                                  J. Dewey

 

UNIUNEA SINDICALA DIDACTICA VASLUI

 

Bine ati venit pe site-ul nostru!

 

 

 

 

 
   NOUTATI
 

 NOUTATI

       

          

         02.03.2018- Apel prvind activitatile sindicale hotărâte de F.S.L.I.(detalii aici)

         02.03.2018- Centralizator boicotare simulare evaluare natională.(detalii aici)

 

APEL LA UNITATE

         Stimați colegi,

Ca urmare a faptului că personalul din educație  este situat în sfertul inferior al grilelor de salarizare stabilite prin Legea 153/2017, a haosului creat prin aplicarea eronată a prevederilor legale în materie de salarizare care a condus la situații aberante ca aceea în care un suplinitor necalificat este mai bine plătit decât un cadru didactic cu studii superioare și grad didactic I,  precum și alte aspecte cu care ne confruntăm în interiorul sistemului, concluzionăm că numai prin acțiuni de protest organizate unitar și ferm ne putem atinge obiectivele.

Este momentul să conștientizăm cu toții că numai acționând împreună putem să ne atingem obiectivele și de aceea este nevoie de implicarea tuturor salariaților din educație în susținerea revendicărilor noastre prin participarea la formele de protest care vor fi organizate în perioada următoare:

pichetarea instituțiilor guvernamentale locale și naționale;

boicotarea simulărilor examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat;

miting/marș de protest la nivel național;

greva de avertisment și greva generală, în condițiile în care Guvernul nu va da curs principalelor nostre solicitări.

 

PRINCIPALELE REVENDICĂRI ALE PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT APROBATE ÎN ȘEDINȚA COLEGIULUI NAȚIONAL AL LIDERILOR F.S.L.I.  DIN DATA DE 31.01.2018

 

1. Modificarea Legii 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în vederea realizării unei grile unice de salarizare prin care salariile de bază ale personalului didactic de predare să se stabilească prin aplicarea coeficienților din lege înmulțiți cu salariul minim pe economie  valabil la data de 1 iulie 2017 (adică în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2)) la care să se aplice majorările salariale de 25% începând cu 01.01. 2018 și cu 20% încep?d cu 01.03.2018. 

2. Modificarea Legii 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice astfel încât majorarea salariilor cu 20% începând cu 01.03.2018 să se aplice întregului personal din educație – inclusiv a personalului nedidactic din unitățile de învățământ precum și a celui din inspectoratele școlare.

3. Modificarea Legii 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice astfel încât coeficienții din grila de salarizare să fie net superiori celor existenți (actual coeficienții ne situează în sfertul inferior al acesteia).

4. Elaborarea în regim de urgență a metodologiei de calcul a dobânzilor penalizatoare stabilite de instanțele de judecată în favoarea membrilor de sindicat, precum și plata acestora.

 5. Plata la timp a sumelor provenite din titluri executorii precum și plata în regim de urgență a sumelor restante. 

6. Modificarea Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă prin raportarea la elementele specifice activităților din educație, pentru toate categoriile de personal - inclusiv cel nedidactic, și nu prin raportarea la activitățile din administrația publică locală așa cum este prevăzut în actualul regulament. 

7. Stabilirea costului standard/elev astfel încât să fie asigurate fondurile necesare funcționării în condiții optime a sistemului de învățământ.

8. Exceptarea sistemului de învățământ de la prevederile art. 14 din OUG 90/2017 prin care se suspendă ocuparea posturilor vacante în anul 2018.

 

F.S.L.I. solicită Guvernului României și adoptarea actelor normative care să reglementeze următoarele:

Norme metodologice privind acordarea sporului de rural;

Norme metodologice privind încadrarea personalului didactic auxiliar și nedidactic;

Norme metodologice privind plata orelor în regim de plata cu ora/cumul;

Posibilitatea pensionării anticipate a personalului didactic de predare fără diminuarea pensiei;

Nomenclatorul bolilor profesionale și a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică;

Stabilirea gradului unităților de învățământ și a salariilor personalului de conducere.

 

           &&&

           13.02.2018 -Adresă de convocare a Comisiei de Dialog Social la nivelul Instituției

                                Prefectului Vaslui(detalii aici)

           31.01.2018- Hotărâre de Guvern nr. 34/2018 - Aprobarea Rgulamentului-cadru privind

                                 stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete

                                 a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a

                                 acestuia pentru personalul din învățământ.(detalii aici)

           26.01.2018- ORDIN COMUN privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal

                                 didactic auxiliar.(detalii aici)

           22.01.2018 - Comunicat privind plata cu ora. (detalii aici)

           19.01.2018 - Precizări referitoare la voucherele de vacanţă.(detalii aici)

          18.01.2018 - Apel pentru selecţia cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în

                          vederea desfăşurării evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru nivelurile

                           de învăţământ primar şi gimnazial. (detalii aici)